โยคะบำบัดกายบำรุงสุข

โยคะบำบัด เป็นวิธีการนำเอาหลักการปฎิบัติตามปรัชญาของโยคะมาใช้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน ทำให้ร่างกายเกิดความสมดุล

 Jason Myers Jersey lppula Authentic Jersey Russ Grimm Womens Jersey cheap jerseys usa

06

 

ในด้านการบำบัดรักษาโรคนั้น พบว่าโยคะเหมาะสำหรับการรักษาโรคเรื้อรังบางชนิด โดยสามารถปรับความผิดปกติของกลไกการทำงานต่างๆ ของร่างกาย ความผิดปกติทางโครงสร้าง และความผิดปกติทางระบบประสาท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น

โยคะบำบัด เป็นวิธีการนำเอาหลักการปฎิบัติตามปรัชญาของโยคะมาใช้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน โยคะเป็นศาสตร์ที่ผสมผสานพลังในตัวโดยการใช้การเคลื่อนไหว การหายใจ และสมาธิ ทำให้ร่างกายเกิดความสมดุล เมื่อร่างกาย จิตใจ และวิญญาณผสมกลมกลืนกัน ก็จะทำให้สุขภาพดี สร้างอารมณ์ที่ดี ลดความโกรธ ความเครียด ความสับสนทางอารมณ์ ความวิตกกังวล

ว่ากันว่าการเล่นโยคะสามารถรักษาโรคได้ถึงหลายโรคเลยทีเดียว เรามีข้อมูลจากเว็บไซต์ prevention.com มาฝาก

รักษาโรคเครียด โรคเครียดในผู้สูงวัยสามารถจัดการได้ด้วยโยคะ เว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการทดลองกับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเครียดจำนวน 69 คนที่เล่นโยคะ จะมีความเครียดลดลง 20% หลังจากเล่นโยคะเป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ 3 เดือน และในเดือนที่ 6 ก็จะมีภาวะความเครียดลดลงอีกประมาณ 40% นอกจากนี้ การเล่นโยคะยังช่วยลดความเครียดในผู้สูงอายุ 60 คนที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูอาการติดสุราอีกด้วย

แก้อาการขี้หลงขี้ลืม ในผู้ใหญ่ 30 คนที่เล่นโยคะเป็นเวลา 8 สัปดาห์ นอกจากจะได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้ว พวกเขากลับพบว่าอาการขี้หลงขี้ลืมที่เคยมีเริ่มหายไป กลับกลายเป็นคนที่จำอะไรได้แม่นยำขึ้น มีสมาธิมากกว่าเดิม ประสาทสัมผัสดีขึ้น สามารถทำอะไรหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันได้ และช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วย

รักษาโรคนอนไม่หลับ ใครที่นอนไม่หลับบ่อยๆ แนะนำให้ลองฝึกเล่นโยคะดู เพราะจากการทดลองกลุ่มคนทำงานจำนวน 139 คนที่มีปัญหาโรคนอนไม่หลับ ให้ฝึกโยคะสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 6 เดือนพบว่าพวกเขาเหล่านี้สามารถหลับได้ง่ายและสบายขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความตึงเครียดในระหว่างวัน รู้สึกสดชื่น ตื่นตัวในการทำงานมากขึ้นอีกด้วย

 

การใช้โยคะบำบัดต้องคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละคน ฝึกด้วยความระมัดระวัง ใส่ใจและคำนึงถึงผลต่างๆ เช่น ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก ต้องหลีกเลี่ยงท่าที่มีการก้ม การแอ่น และการโก่งตัวมากๆ ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ควรทำทุกๆ ท่าด้วยความระมัดระวัง เน้นสมาธิและความผ่อนคลาย เป็นต้น

ใครสนใจอยากฝึกโยคะเพื่อสุขภาพดูบ้างเราก็ขอสนับสนุนสุดตัว!