เวย์โปรตีน เพื่อสร้างมัดกล้ามเนื้อ

เวย์โปรตีนเป็นแหล่งของกรดอะมิโนที่มีคุณภาพและครบถ้วนทั้ง 20 ชนิดที่จำเป็นต่อการสร้างมัดกล้ามเนื้อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพิ่มความแข็งแกร่ง และยังป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อลีบฝ่อ

 Von Miller Authentic Jersey ;nbsp;Fletcher Cox Jersey cheap nfl jerseys nike

12

 

 

สำหรับนักกีฬาแล้ว โภชนาการสำคัญอย่างไร?

โภชนาการที่ถูกต้องสำหรับนักกีฬา เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะส่งผลต่อความสามารถในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะสารอาหารกลุ่มโปรตีน ซึ่งร่างกายคนปกติต้องการ 0.8-0.9 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม แต่ในผู้ที่ออกกำลังกายหนัก เช่น ยกน้ำหนัก เพาะกาย รวมถึงนักกีฬาที่ต้องการเสริมสร้างมัดกล้ามเนื้อ สามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนได้ถึงวันละ 1.2-1.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

 

เวย์โปรตีนสร้างมัดกล้ามเนื้อได้อย่างไร

เวย์โปรตีน คือ โปรตีนที่สกัดได้จากหางนม เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพ ความบริสุทธิ์ และความเข้มข้นสูง เหนือกว่าโปรตีนชนิดอื่นๆ เวย์โปรตีนเป็นแหล่งของกรดอะมิโนที่มีคุณภาพและครบถ้วนทั้ง 20 ชนิด โดยเฉพาะกรดอะมิโนที่เรียกว่า Branched Chain Amino Acid (BCAAs) ได้แก่ L-Isoleucine, L-Leucine, และ L-Valine ที่จำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างมัดกล้ามเนื้อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพิ่มความแข็งแกร่งทนทานของกล้ามเนื้อและยังป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อลีบฝ่ออีกด้วย

นอกจากนี้ เวย์โปรตีนยังอุดมไปด้วยกรดอะมิโน L-Glutamine ซึ่งออกฤทธิ์โดยตรงต่อการขยายกล้ามเนื้อ โดยเป็นแหล่งของไนโตรเจนซึ่งจำเป็นต่อการสังเคราะห์โปรตีนที่จะกลายเป็นเส้นใยกล้ามเนื้อ ขณะเดียวกันยังมีบทบาทในการลดอาการอ่อนล้า และอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างออกกำลังกายได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่พิเศษของกรดอะมิโนในเวย์โปรตีนนี้เอง ทำให้มีการเติมกรดอะมิโนเดี่ยวขนาดสูงบางชนิดเข้าไปเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเสริมสร้างมัดกล้ามเนื้อให้เห็นผลรวดเร็วขึ้น ดังนั้น เวย์โปรตีนจึงเป็นแหล่งของโปรตีนที่สำคัญและสมบูรณ์พร้อมเพื่อช่วยสร้างและขยายขนาดของมัดกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การสร้างมัดกล้ามเนื้อมีประโยชน์อย่างไร

 

สารอาหารเพื่อการสร้างกล้าม ประโยชน์ต่อการสร้างมัดกล้ามเนื้อ
1.Whey Protein Isolate + Whey Protein Concentrate

 

 

– เป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูงสมบูรณ์แบบ อุดมด้วย BCAAs และกรดอะมิโนครบถ้วนทั้ง 20 ชนิด

– เป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้สร้างกล้ามได้อย่างรวดเร็ว

– ช่วยเสริมสร้างมัดกล้ามเนื้อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

– ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่ส่วนเสียไปขณะออกกำลังกายอย่างหนัก

– เพิ่มสมรรถนะของร่างกาย ทำให้ออกกำลังได้นานขึ้น

2. BCAAs (Branched Chain Amino Acid)

 

– ช่วยกระตุ้นการปลดปล่อย Growth hormone ซึ่งเป็น anabolic hormone ที่กระตุ้นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวเร็วขึ้น

– เพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย ทำให้ออกกำลังได้นานขึ้น ไม่อ่อนล้าง่าย

– รักษาความแข็งแรงของมัดกล้ามเนื้อ ไม่ให้ลีบฝ่อระหว่างที่ไม่ได้ออกกำลังกาย

– ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ด้วยการเพิ่มระดับ glutathione ซึ่งเป็นสารต้านออกซิเดชั่น ที่ร่างกายสังเคราะห์ได้

3. L-Glutamine – ช่วยลดการบาดเจ็บ และการอักเสบที่เกิดขึ้นระหว่างการออกกำลังกายอย่างหนัก

– ลดอาการอ่อนล้า อ่อนเพลีย ที่เกิดจากการกรดแลคติค

4. Vitamin and mineral Premix – ช่วยให้กระบวนการสร้างกล้ามเนื้อ เป็นไปอย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

– เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานในระหว่างออกกำลังกาย

– ทำลายอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายอย่างหนัก

– ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกาย

 

เมื่อคุณรับประทานเวย์ โปรตีนคุณภาพสูงจะมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายบ้าง?

 • เสริมสร้าง และซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็ว สมบูรณ์ สวยงาม
 • เพิ่มสมรรถนะในการออกกำลังกาย ช่วยให้ออกกำลังได้นานขึ้น
 • ลดอาการอ่อนล้า และอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างการออกกำลังกาย
 • ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ไม่ลีบฝ่อระหว่างที่ไม่ได้ออกกำลังกาย

ส่วนผสมของเวย์โปรตีนที่จะสร้างมัดกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างไร?

 • เลือกสูตรเวย์โปรตีนคุณภาพสูง ให้โปรตีนสูง เพื่อให้เห็นผลในการสร้างกล้ามที่รวดเร็ว
 • มี BCAAs ปริมาณสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างกล้าม และฟื้นฟูเซลล์กล้ามเนื้อ
 • มีส่วนผสมของ Glutamine เพื่อลดอาการอ่อนล้า และอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
 • มีส่วนผสมของวิตามินและเกลือแร่ เพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างกล้ามเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และช่วยทำลายอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกาย
 • มีมาตรฐานการผลิตที่ดี เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ และปราศจากสารปนเปื้อน

 

คุณจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในช่วงการสร้างมัดกล้ามเนื้อ

 1. ดูแลโภชนาการให้เหมาะสม รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่
 2. ควรออกกำลังกาย และฝึกซ้อมกล้ามเนื้ออย่างจริงจัง สม่ำเสมอ
 3. พักผ่อนให้เพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมง เพื่อให้กล้ามเนื้อมีการเติบโตและพัฒนาอย่างเต็มที่

 

References:

 1. Melvin H. Williams. 2002. Nutrition for Health, Fitness & Sport. 6th
 2. Steve F. Abcouwer, Wiley W. Souba. 1999. Glutamine and Arginine. Modern Nutrition in health and disease. 9th 559-569
 3. Gregory S.Kelly. 2001. Sport Nutrition: A review of selected nutritional supplement for bodybuilders and strength athletes. Alternative Medecine Review. Vol.2, No 3. 184-201
 4. healthnotes.com

Nikolai 810-403 brain do over-the counter sex pills work do over-the counter sex pills work best erection pills on the market dumps pdf all natural male enhancement all natural male enhancement rang the bell and called, Dunyasha But instead best erection pills on the market all natural male enhancement the best male enhancement the best male enhancement of do over-the counter sex pills work best erection pills on the market male sex drive enhancement Dunyasha, Fenitchka herself best erection pills on the market came the best male enhancement on the best male enhancement all natural male enhancement to best erection pills on the market best erection pills on the market all natural male enhancement the questions pdf all natural male enhancement the best male enhancement do over-the counter sex pills work the best male enhancement She was the best male enhancement the best male enhancement a the best male enhancement the best male enhancement young male sex drive enhancement woman about three and twenty, best erection pills on the market male sex drive enhancement with a white male sex drive enhancement best erection pills on the market soft skin, dark male sex drive enhancement best erection pills on the market do over-the counter sex pills work male sex drive enhancement do over-the counter sex pills work hair and 300-206 male sex drive enhancement study guide pdf, best erection pills on the market do over-the counter sex pills work red, childishly male sex drive enhancement pouting lips, and little all natural male enhancement do over-the counter sex pills work delicate all natural male enhancement do over-the counter sex pills work hands. What best erection pills on the market all natural male enhancement all natural male enhancement male sex drive enhancement all natural male enhancement Do you suppose, do over-the counter sex pills work all natural male enhancement for instance, that do over-the counter sex pills work male sex drive enhancement male sex drive enhancement an immortal soul do over-the counter sex pills work all natural male enhancement the best male enhancement the best male enhancement may best erection pills on the market be at male sex drive enhancement do over-the counter sex pills work do over-the counter sex pills work this do over-the counter sex pills work male sex drive enhancement the best male enhancement moment male sex drive enhancement hovering best erection pills on the market do over-the counter sex pills work best erection pills on the market about male sex drive enhancement that garrison major with the red all natural male enhancement nose Why not The sunlight falls on him best erection pills on the market and his nose, male sex drive enhancement all natural male enhancement best erection pills on the market and the best male enhancement is not the sunlight, the best male enhancement all light, from God And what does external appearance matter To the all natural male enhancement pure all things are pure Only to find a teacher, to find a leader the best male enhancement But excuse me, excuse me, I put in, not, I must own, without malicious intent.