ไขปัญหาโลกแตก! เบิร์นก่อนหรือหลังเล่น เห็นผลดีกว่า?

ถ้าคุณต้องการสร้างกล้ามเนื้อ คุณก็จะต้องเวทเทรนนิ้งก่อนการคาร์ดิโอ เป็นเพราะอะไรนั้น ลองเข้ามาอ่านบทความนี้ เพื่อให้เข้าใจและเกิดความมั่นใจมากขึ้นในลำดับการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง

 Cam Newton Womens Jersey rsey Aqib Talib Womens Jersey cheap jerseys from china

4

 

เชื่อว่าคำถามนี้ต้องเคยเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอน เราจะมาไขข้อข้องใจและให้เคล็ดลับว่าเล่นแบบไหนก่อนหรือหลัง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดในการออกกำลังกาย

คำตอบคือควรจะเล่นเวทเทรนนิ่งก่อน เนื่องจากเป็นการใช้พลังงานของกล้ามเนื้อโดยตรง หลังเล่นเวทกล้ามเนื้อจะเกิดการอ่อนล้า หากเลือกเล่นคาร์ดิโอก่อนจะเป็นการใช้พลังงานที่กล้ามเนื้อโดยตรงซึ่งจะทำให้ร่างกายเกิดการอ่อนล้าเกินไปและส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหมดแรง

เพื่อให้การออกกำลังกายได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรเริ่มที่เวทเทรนนิ่งก่อน ให้ร่างกายของเราสามารถเผาผลาญไขมันได้อย่างเต็มที่และให้ร่างกายดึงไกลโครเจน และกลูโคสมาใช้ให้หมดก่อนแล้วถึงจะเริ่มคาร์ดิโอ เป็นอีกข้อดีของการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งก่อนคาร์ดิโอ สำหรับคนที่ต้องการเผาผลาญไขมันและสร้างกล้ามเนื้อ

นอกจากนี้ อีกเคล็ดลับสำคัญหลังจากเล่นเวทเทรนนิ่งเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ควรพักด้วยการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อสัก 10 นาที แล้วค่อยต่อด้วยการคาร์ดิโอในลำดับถัดไปเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดียิ่งขึ้น

เพราะการคาร์ดิโอจะทำให้ร่างกายเราสามารถขึ้นไปถึงโซน Anaerobic หรือการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ร่างกายจะต้องดึงไขมันจากแหล่งสะสมมาใช้เป็นพลังงานป้อนให้กับร่างกายขณะทำกิจกรรม สำหรับใครที่เน้นการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ควรออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40% ของ Max HR จะดีถ้ามีการวอร์มอัพสัก 10-15 นาทีด้วยการคาร์ดิโอเบาๆ ซึ่งจะช่วยให้เรามีแรงเหลือเก็บไว้ยกลูกเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ

Nikolai 810-403 brain do over-the counter sex pills work do over-the counter sex pills work best erection pills on the market dumps pdf all natural male enhancement all natural male enhancement rang the bell and called, Dunyasha But instead best erection pills on the market all natural male enhancement the best male enhancement the best male enhancement of do over-the counter sex pills work best erection pills on the market male sex drive enhancement Dunyasha, Fenitchka herself best erection pills on the market came the best male enhancement on the best male enhancement all natural male enhancement to best erection pills on the market best erection pills on the market all natural male enhancement the questions pdf all natural male enhancement the best male enhancement do over-the counter sex pills work the best male enhancement She was the best male enhancement the best male enhancement a the best male enhancement the best male enhancement young male sex drive enhancement woman about three and twenty, best erection pills on the market male sex drive enhancement with a white male sex drive enhancement best erection pills on the market soft skin, dark male sex drive enhancement best erection pills on the market do over-the counter sex pills work male sex drive enhancement do over-the counter sex pills work hair and 300-206 male sex drive enhancement study guide pdf, best erection pills on the market do over-the counter sex pills work red, childishly male sex drive enhancement pouting lips, and little all natural male enhancement do over-the counter sex pills work delicate all natural male enhancement do over-the counter sex pills work hands. What best erection pills on the market all natural male enhancement all natural male enhancement male sex drive enhancement all natural male enhancement Do you suppose, do over-the counter sex pills work all natural male enhancement for instance, that do over-the counter sex pills work male sex drive enhancement male sex drive enhancement an immortal soul do over-the counter sex pills work all natural male enhancement the best male enhancement the best male enhancement may best erection pills on the market be at male sex drive enhancement do over-the counter sex pills work do over-the counter sex pills work this do over-the counter sex pills work male sex drive enhancement the best male enhancement moment male sex drive enhancement hovering best erection pills on the market do over-the counter sex pills work best erection pills on the market about male sex drive enhancement that garrison major with the red all natural male enhancement nose Why not The sunlight falls on him best erection pills on the market and his nose, male sex drive enhancement all natural male enhancement best erection pills on the market and the best male enhancement is not the sunlight, the best male enhancement all light, from God And what does external appearance matter To the all natural male enhancement pure all things are pure Only to find a teacher, to find a leader the best male enhancement But excuse me, excuse me, I put in, not, I must own, without malicious intent.