เคล็ดวิชาฝึกกล้ามหลังฉบับเบสิค

แขนใหญ่ ไหล่ผาย อกอย่างหนา ขาอย่างล่ำ แต่ขาดกล้ามหลังอันน่าเกรงขามไป สุดท้ายก็เท่านั้น กล้ามหลังเวลามันใหญ่แล้วดูเท่ขนาดนั้นเลยล่ะ แล้วที่ผ่านมาคุณให้ความสำคัญกับมันมากพอหรือยัง?

 Nick Jensen Womens Jersey Jersey Jeremy Kerley Jersey cheap jerseys china

01

 

หนึ่งในข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่าคุณไม่ควรละเลยกล้ามเนื้อหลัง ก็เพราะหากกล้ามเนื้อหลังของคุณไม่สมดุลกับกล้ามเนื้อด้านหน้า อย่างอกและไหล่แล้วล่ะก็ คุณจะดูไหล่ห่อทันที ถึงแม้อกกับไหล่คุณจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตาม

แต่ความจริงที่โหดร้ายก็คือกล้ามเนื้อหลังเป็นกล้ามเนื้อช่วงบนที่ชิ้นใหญ่ที่สุด และพัฒนาได้ยากที่สุด

ไม่เป็นไร อย่าเพิ่งล้มเลิกความตั้งใจ เรามีวิธีง่ายๆ เพื่อให้คุณฝึกกล้ามเนื้อหลังได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมาฝาก ลองทำกันดู

ฝึกแบบเต็มระยะ ที่เขาเรียกกันว่า Full range of motion กล้ามเนื้อหลังมีมัดกล้ามเนื้อค่อนข้างมากและต้องใช้ท่าบริหารหลายๆ มุมเพื่อให้บริหารครบทุกมัด สำหรับท่า Lat Pulldown ที่ถือเป็นท่าสำคัญที่ทำให้หลัง หรือปีกคุณกว้างขึ้น ท่าฝึกแบบคว่ำมือ หรือจับกว้าง จะตอบสนองกับกล้ามเนื้อ Lattisimus Dorsi (ปีก) มากกว่าการจับแบบหงายมือ หรือแบบจับแคบๆ กล้ามเนื้อ Lats จะถูกกระตุ้นมากที่สุดในช่วงที่หดตัวเต็มที่ และกล้ามเนื้อ Lower Traps (บริเวณใต้กล้ามบ่า หรือหนอกคอ) จะถูกกระตุ้นมากที่สุดในช่วงถูกยืดอย่างเต็มที่เช่นกัน เพราะฉะนั้น ต้องแน่ใจว่าคุณได้ฝึก Lat Pulldown อย่างเต็มระยะ ปล่อยแขนให้สุด และดึงลงให้มากที่สุด

ฝึกด้วยท่า Rows ในที่นี้หมายถึง Bent Over Barbell Rows และ T-Bar Rows เป็นหลัก สองท่านี้ค่อนข้างที่จะโหลดน้ำหนักได้มาก และนี่คือเคล็ดลับในการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อหลัง ตั้งแต่กล้ามเนื้อ Traps ไล่ลงมาจาก Lats, Rhomboids, Lumbar ทั้งหมดจะถูกกระตุ้นจากท่า Rows หนักๆ ในทีเดียว

Squeeze มันซะ Squeeze ออกเสียงว่า “สควีซ” หมายถึงการออกแรงเค้น หดเกร็งกล้ามเนื้อหลังให้หดตัวเต็มที่แบบ Full contracted นั่นเอง ยิ่งท่า Rows ต่างๆ หรือแม้แต่ท่า Pull Down ก็ตาม หากมีการสควีซค้างไว้ จะทำให้กล้ามเนื้อหลังถูกกระตุ้นได้มากขึ้นไปอีกจากการออกแรงต้านกับแรงโน้มถ่วงโลกมากขึ้น

ท่าประเภท Lift ไม่ได้บริหารแค่หลังล่าง อย่ากลัวที่จะฝึก Deadlift หรือ Rack Pull แบบโหลดหนักๆ เพราะประโยชน์ที่คุณจะได้รับไม่ใช่แค่หลังส่วนล่างแบบที่เข้าใจกัน เพราะมันตอบสนองกับกล้ามเนื้อ Lats กับ Traps ดีพอๆ กับท่า Chin Ups หรือ Pull Ups เลยทีเดียว

สมาธิสำคัญกว่าน้ำหนักที่ใช้ การทำ Mind connection กับกล้ามเนื้อหลัง เป็นสิ่งแรกที่คุณต้องเรียนรู้มันก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งต้องอาศัยการคอนโทรลขั้นสูง และระยะเวลาที่สั่งสมในการฝึก กล้ามเนื้อหลังถึงจะออกมาสมบูรณ์

Nikolai 810-403 brain do over-the counter sex pills work do over-the counter sex pills work best erection pills on the market dumps pdf all natural male enhancement all natural male enhancement rang the bell and called, Dunyasha But instead best erection pills on the market all natural male enhancement the best male enhancement the best male enhancement of do over-the counter sex pills work best erection pills on the market male sex drive enhancement Dunyasha, Fenitchka herself best erection pills on the market came the best male enhancement on the best male enhancement all natural male enhancement to best erection pills on the market best erection pills on the market all natural male enhancement the questions pdf all natural male enhancement the best male enhancement do over-the counter sex pills work the best male enhancement She was the best male enhancement the best male enhancement a the best male enhancement the best male enhancement young male sex drive enhancement woman about three and twenty, best erection pills on the market male sex drive enhancement with a white male sex drive enhancement best erection pills on the market soft skin, dark male sex drive enhancement best erection pills on the market do over-the counter sex pills work male sex drive enhancement do over-the counter sex pills work hair and 300-206 male sex drive enhancement study guide pdf, best erection pills on the market do over-the counter sex pills work red, childishly male sex drive enhancement pouting lips, and little all natural male enhancement do over-the counter sex pills work delicate all natural male enhancement do over-the counter sex pills work hands. What best erection pills on the market all natural male enhancement all natural male enhancement male sex drive enhancement all natural male enhancement Do you suppose, do over-the counter sex pills work all natural male enhancement for instance, that do over-the counter sex pills work male sex drive enhancement male sex drive enhancement an immortal soul do over-the counter sex pills work all natural male enhancement the best male enhancement the best male enhancement may best erection pills on the market be at male sex drive enhancement do over-the counter sex pills work do over-the counter sex pills work this do over-the counter sex pills work male sex drive enhancement the best male enhancement moment male sex drive enhancement hovering best erection pills on the market do over-the counter sex pills work best erection pills on the market about male sex drive enhancement that garrison major with the red all natural male enhancement nose Why not The sunlight falls on him best erection pills on the market and his nose, male sex drive enhancement all natural male enhancement best erection pills on the market and the best male enhancement is not the sunlight, the best male enhancement all light, from God And what does external appearance matter To the all natural male enhancement pure all things are pure Only to find a teacher, to find a leader the best male enhancement But excuse me, excuse me, I put in, not, I must own, without malicious intent.