ออกกำลังกายอย่างไรให้สูง

การออกกำลังกายและบริหารร่างกายในแนวดิ่ง นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบานแล้ว หากทำอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นการเพิ่มความสูงในเด็กได้ด้วย

 Bobby Wagner Authentic Jersey ey Jacob McQuaide Jersey cheap nfl jerseys wholesale

06

การออกกำลังกาย หรือการบริหารร่างกาย นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยให้ภาวะอารมณ์และจิตใจแจ่มใสแล้วนั้น หากออกกำลังกายในท่าที่ถูกต้องเหมาะสมยังมีส่วนช่วยทำให้สูงขึ้นได้อีกด้วย

จากความซับซ้อนของร่างกายมนุษย์ที่สร้างให้ร่างกายของคนเราเจริญเติบโตในแนวดิ่ง ทำให้การเพิ่มความสูงของคนเรานั้นสามารถทำได้ด้วยท่าบริหารง่ายๆ ด้วยท่ายืด หรือเหยียด หรือการออกกำลังกายที่มีลักษณะการลงน้ำหนักที่เท้า เช่น การกระโดดเชือกเป็นเซตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาที หรือการวิ่งในรูปแบบต่างๆ รวมถึงกีฬาประเภทว่ายน้ำที่ทำให้เราต้องยืดอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย และบาสเก็ตบอลที่ต้องยืด และกระโดด

วิธีการออกกำลังกายต่างๆ แบบที่กล่าวมานั้น หากว่าเราทำอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นการส่งการกระตุ้นไปเร่งการเจริญเติบโตบริเวณปลายกระดูก (กระดูกอ่อน) และกล้ามเนื้อ ซึ่งในเด็กๆ ปลายกระดูกของพวกเขายังเปิดอยู่ ถ้าได้รับการกระตุ้นด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสมองก็จะเรียนรู้ว่าร่างกายต้องการนำโปรตีนไปสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อเพิ่ม ทำให้เด็กสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี การออกกำลังกายนั้นจะให้ผลที่ดีที่สุดก็ต่อเมื่อเราทำอย่างต่อเนื่องและมีวินัย ไม่มากหรือน้อยเกินไป และหากคุณเลือกใช้วิธีบริหารร่างกายให้ถูกต้องเหมาะสม ควบคู่ไปกับโภชนาการที่ดี กินอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน 5 หมู่ เน้นสารอาหารประเภทโปรตีน เพื่อให้ร่างกายมีสารอาหารที่เพียงพอจะนำไปในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูก ร่วมกับการนอนหลับอย่างสนิทและเพียงพอเป็นประจำ ก็จะทำให้เด็กในวัยเจริญเติบโตมีโอกาสสูงขึ้นอย่างแน่นอน