รู้ยัง? ความสำคัญของกรดอะมิโน

เรื่องที่คุณอาจยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับกรดอะมิโน โมเลกุลที่เป็นหน่วยย่อยพื้นฐานของโปรตีนในร่างกายของเรา สารอาหารที่เป็นโครงสร้างหลักของร่างกาย และมีอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์

 Odell Beckham Jr Authentic Jersey f=”http://www.shopushockeyonline.com/authentic+mike+komisarek+jersey.html”>Mike Komisarek Jersey baseball jerseys for sale

รู้ยัง ความสำคัญของกรดอะมิโน

กรดอะมิโนที่พบในธรรมชาติมีประมาณ 20 ตัว มีเพียง 8 ตัว ที่เป็นกรดอะมิโนจำเป็น (Essential Amino Acid ) เพราะเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์เองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารที่รับประทานเท่านั้น กรดอะมิโนจำเป็นนี้ ได้แก่ ไอโซลูซีน (isoleucine) ลูซีน (leucine) ไลซีน (lysine) เมทไธโอนีน (methionine) เฟนนิลอลานีน (phenylalanine) ทริโอนีน (threonine) ทริปโตเฟน (tryptophan) และวาลีน (valine) ส่วนกรดอะมิโนที่เหลือเรียกว่ากรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น (non Essential Amino Acid ) ซึ่งร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้จากกระบวนการต่างๆ เช่น สังเคราะห์ซิสทีน (cystein) จากเมทไธโอนีน สังเคราะห์ไทโรซีน (Tyrosine) จากเฟนนิลอลานีน
เมื่อรับประทานอาหารที่มีโปรตีน ร่างกายจะย่อยสลายโปรตีนจนได้กรดอะมิโน และร่างกายจะนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
• สังเคราะห์โปรตีนต่างๆ ขึ้นใหม่ตามที่ร่างกายต้องการ เช่น สร้างกล้ามเนื้อ โครงกระดูก
• สังเคราะห์สารอื่น เช่น เป็นตัวตั้งต้นของการสร้างสารส่งสัญญาณประสาท (Neurotransmitter) สังเคราะห์ฮอร์โมนธัยรอกซิน (Thyroxine) และเอนไซม์ เป็นต้น
• เป็นสารตั้งต้นหรือตัวกลางในการสังเคราะห์กรดอะมิโนตัวอื่นๆ
• ช่วยเพิ่มการสะสมไกลโคเจนและไขมัน
• สร้างกลูโคสในยามที่ร่างกายขาดแคลน
• ให้พลังงานแก่ร่างกาย เมื่อร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตและไขมัน
การใช้กรดอะมิโนเพื่อประโยชน์ดังกล่าวจะเป็นไปด้วยดีจำเป็นต้องได้รับคาร์โบไฮเดรต และไขมันให้เพียงพอ เพื่อว่ากรดอะมิโนจะได้ไม่ถูกดึงไปใช้สร้างกลูโคสและพลังงานมากนัก เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นบ่อยๆ ร่างกายอาจเกิดภาวะขาดโปรตีนได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าได้รับโปรตีนมากเกินไปก็จะถูกนำไปสร้างเป็นไขมันเก็บสะสมไว้ในร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนขึ้นได้ ดังนั้น จึงควรรับประทานอาหารอย่างพอเหมาะและให้ได้กรดอะมิโนจำเป็นอย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถทำได้โดยการเลือกบริโภคอาหารที่มีโปรตีนและกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน เช่น เนื้อสัตว์ ปลา นม ไข่ ในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัย