หลากหลายวิธีกระโดดสนุกเพิ่มความสูง

มีการวิธีกระโดดสนุกๆ ที่ได้ผลมากมายที่เด็กๆ จะชอบและเล่นได้ทุกวัน หากมีการ warm up ที่ถูกต้องและออกกำลังกายด้วยวิธีต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องก็จะสามารถเพิ่มความสูงให้กับเด็กๆ ได้

 Bryce Harper Jersey y Jersey Nyheim Hines Jersey cheap nfl jerseys

12

ยังมีการออกกำลังกายด้วยการกระโดดอีกหลายแบบที่สนุกและยังช่วยเพิ่มความสูงให้เด็กๆ ได้อย่างเห็นผลจริงอีกด้วย เช่น การกระโดดเชือก การกระโดดบนแทรมโปลีน หรือสควอทจัมพ์ เป็นต้น

สควอทจัมพ์

เป็นการกระโดดที่เริ่มจากท่าสควอท คือ ย่อเข่าลงให้สะโพกอยู่ในแนวเดียวกับเข่าปล่อยแขนลงทั้งสองข้าง หลังตรง แล้วกระโดดยืดแขนทั้งสองข้างขึ้น ท่านี้จะช่วยยืดกระดูกอ่อนของร่างกายโดยเฉพาะช่วงขา

กระโดดเชือก

นอกจากการกระโดดเชือกจะทำให้ขาเรียวยาวแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสูงอีกด้วย การกระโดดเชือกเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ (Cardio) ซึ่งดีต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อการหลั่งฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต(โกรทฮอร์โมน) และกระตุ้นให้ร่างกายเร่งพัฒนาความสูงจากผลของแรงกระแทกที่ส่งมาจากฝ่าเท้าโดยตรง การออกกำลังกายด้วยการกระโดดเชือกนี้ ควรทำครั้งละ 30 นาที (ไม่รวมเวลาพัก) โดยแบ่งเป็นเซ็ต กระโดดครั้งละ 1-5 นาที แล้วพัก 10-30 วินาที เมื่อกระโดดครบ 30 นาที (ไม่รวมเวลาพัก) ให้พัก 3 นาที

แทรมโพลีน

การกระโดดบนแทรมโพลีน ช่วยให้เกิดการยืดของกล้ามเนื้อและกระดูกในแนวตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงขา ควรกระโดดอย่างน้อยครั้งละ 20-30 นาที สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

การออกกำลังกายด้วยการกระโดดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต สนุกสนาน และปลอดภัย ก็ต่อเมื่อเราทำเป็นประจำทุกวันและทำอย่างถูกวิธี มีการอบอุ่นร่างกายด้วยการยืด-เหยียดก่อนการกระโดดทุกครั้ง รวมถึงกินอาหารที่มีประโยชน์ และนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ