จากกรดอะมิโน สู่โกรทฮอร์โมน

การเจริญเติบโตของร่างกายต้องอาศัยการทำงานของฮอร์โมนหลายชนิด ซึ่งมีฮอร์โมนอยู่ 1 ชนิดที่สำคัญมาก และยังเป็นจุดเริ่มต้นของหลายกระบวนการสำคัญของร่างกาย

 Gerry Cheevers Authentic Jersey href=”http://www.officialcelticsproshops.com/Jaylen_Brown_Jersey”>Jaylen Brown Jersey cheap jerseys 90

09

 

หน้าที่ของโกรทฮอร์โมนในร่างกายมีอะไรบ้าง   

grothhormon

 

การเจริญเติบโตของร่างกายเป็นขบวนการซับซ้อนและอาศัยการทำงานของฮอร์โมนหลายชนิด แต่มีฮอร์โมนอยู่ 1 ชนิดที่สำคัญมากที่ร่างกายต้องนำสารอาหารกลุ่มโปรตีนในรูปกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดมาใช้ในการสร้าง และยังเป็นจุดเริ่มต้นของหลายกระบวนการที่สำคัญคือ โกรทฮอร์โมน หรือ ฮอร์โมนจีเอช (Growth Hormone, GH) เป็นฮอร์โมนหลักที่ผลิตจากต่อมใต้สมอง (Pituitary Gland) ถูกสร้างขึ้นจากหน่วยย่อยของโปรตีนหรือกรดอะมิโนหลายชนิด1 ทำหน้าที่ดังนี้

 1. ควบคุมการเจริญเติบโตของร่งกาย
 2. ควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย
 3. ดูแลเรื่องการสร้างเซลล์ใหม่ให้กับอวัยวะต่างๆ เมื่อสึกหรอและต้องการซ่อมแซมให้ฟื้นฟูกลับมาทำงานได้เหมือนปกติ
 4. ดูแลการสร้างเซลล์กระดูกอ่อน ทำให้กระดูกเจริญเติบโตได้ตามปกติ
 5. ควบคุมการทำงานของระบบสมอง และเสริมสร้างพัฒนาการของเซลล์สมอง
 6. ควบคุมการทำงานของเอ็นไซม์หลายชนิดในร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประโยชน์ของโกรทฮอร์โมนที่สำคัญกับร่างกายต่อสภาวะต่างๆ เป็นอย่างไรบ้าง

ประโยชน์สำหรับเด็ก

เมื่อเด็กนอนหลับไม่เพียงพอ จะทำให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนได้ไม่สมบูรณ์เต็มที่ ทำให้มีภาวะเตี้ยและเติบโตช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน โกรทฮอร์โมนจะการกระตุ้นให้ตับหลั่ง IGF- I (Insulin-like Growth factor-I) ซึ่ง IGF-I นี้จะกระตุ้น เซลล์ของกระดูกอ่อน (cartilage cell or chondrocyte) ทำให้มีการแบ่งตัว ของเซลล์กระดูกอ่อน นอกจากนี้ยังกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อที่ปลายกระดูกอ่อน (epiphyseal plate)โดยกระตุ้นการขนถ่ายกรดอะมิโนในการสร้างโปรตีนที่กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออื่นๆ ทำให้มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์ (hyperplasia) และขยายขนาด (hypertrophy) เพิ่มขึ้น ทำให้เด็กๆ มีโอกาสจะสูงได้เพิ่มขึ้น2

เด็กที่ขาดโกรทฮอร์โมน growth hormone (GH) จะมีหน้าตาที่ดูอ่อนกว่าอายุจริง รูปร่างเตี้ยเล็กแต่สมส่วน อ้วนกลมเนื่องจากมีไขมันสะสมบริเวณลำตัวมาก ถ้าเป็นเด็กชายมักมีอวัยวะเพศเล็กไม่สมวัย อย่างไรก็ตามภาวะขาดโกรทฮอร์โมนไม่มีผลกระทบต่อระดับสติปัญญาของเด็ก2,3

ประโยชน์ด้านการนอนหลับสำหรับคนทุกวัย

โกรทฮอร์โมนจะช่วยให้คนทุกวัยหลับสนิท และร่างกายสามารถซ่อมแซมตัวเองได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเราหลับสนิท ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิทซึ่งส่งผลให้ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนได้น้อยลง สังเกตได้ว่ามักมีปัญหาตื่นตอนกลางดึกแล้วไม่สามารถหลับต่อได้  ซึ่งเมื่อมีการเสริมให้ร่างกายมีโกรทฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้กระบวนการหลับเกิดได้ดีและเป็นธรรมชาติมากขึ้น2

ประโยชน์เรื่องการชะลอวัย

ทุกคนเมื่อมีอายุ 25 ปีขึ้นไปร่างกายจะผลิตโกรทฮอร์โมนลดลง 14% และลดลงแบบนี้ในทุก 10 ปี สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายยกตัวอย่างเช่น รู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอลง ไม่สบายบ่อย มีไขมันตามร่างกายเพิ่มขึ้นหรือสะสมง่ายขึ้น อารมณ์แปรปรวนหรือหดหู่ นอกจากปัญหาการนอนไม่หลับแล้วยังพบภาวะการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น การได้รับอาหารที่เสริมให้ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนได้เพิ่มขึ้น จะทำให้ความเสื่อมต่างๆ ไม่เกิดขึ้นก่อนเวลาหรืออาจทำให้เสื่อมช้ากว่าคนอื่นในวัยเดียวกัน2,4

ประโยชน์ด้านสมรรถภาพทางเพศสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิง

เมื่อร่างกายได้รับอาร์จินีน ออร์นิทีน กลูตามีนและไลซีน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้นสำหรับหลอดเลือดในการผลิตสารไนตริกออกไซด์และช่วยผลิตโกรทฮอร์โมน พบว่ามีผลช่วยการขยายตัวของหลอดเลือด มีผลกระตุ้นให้การผลิตไนตริกออกไซด์จากหลอดเลือดเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้การไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะเพศและการแข็งตัวดีขึ้นในผู้ชาย  และยังมีผลดีสำหรับผู้หญิงเมื่อหลอดเลือดขยายได้เต็มที่ตามสมควร ก็จะทำให้สารคัดหลั่งในบริเวณต่างๆ ทำงานได้เป็นปกติ ลดปัญหาที่เกิดขณะมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ซึ่งประโยชน์ข้อนี้จะดีกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงวัยผู้ใหญ่และยังช่วยป้องกันปัญหาครอบครัว2

ประโยชน์ที่มีต่อกระบวนการเผาผลาญอาหาร

เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตในร่างกาย โกรทฮอร์โมนจะกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน ลดปฏิกิริยาเผาผลาญโปรตีนและสามารถนำกรดอะมิโนมาใช้เพิ่มมากขึ้น โดยรวมถือเป็นการเพิ่มการเผาผลาญโปรตีนในร่างกาย มีฤทธิ์เพิ่มการใช้ไขมัน กระตุ้นการสลายตัวของไตรกลีเซอไรด์ และโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ดี2

 

กรดอะมิโนอะไรบ้างที่ช่วยร่างกายในการสังเคราะห์โกรทฮอร์โมน  

ส่วนประกอบ ปริมาณ ประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับจากการรับประทานกรดอะมิโนบางชนิดที่สำคัญ
L-Arginine 1,000 mg เพิ่มโกรทฮอร์โมน เพิ่มอสุจิ เสริมการสร้างไนตริกออกไซด์
L-Ornithine 500 mg เพิ่มโกรทฮอร์โมน เพิ่มการหลั่งอินซูลิน สร้างกล้ามเนื้อ
L-Lysine 600 mg เพิ่มโกรทฮอร์โมน เสริมการผลิตสารสื่อประสาท ช่วยดูดซึมแคลเซียม เสริมการสืบพันธุ์
L-Glutamine 2,000 mg เพิ่มโกรทฮอร์โมน เสริมการผลิตสารสื่อประสาท เสริมการทำงานของสมอง
BCAA เสริมการสร้างโกรทฮอร์โมน เสริมการทำงานของเซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อ
L-Leucine 700 mg เสริมการสร้างโกรทฮอร์โมน กระตุ้นการทำงานของสมอง เซลล์ประสาทแข็งแรง
L-Isoleucine 500 mg เสริมการสร้างโกรทฮอร์โมน พัฒนาการเรียนรู้ เสริมการเจริญเติบโต
L-Valine 500 mg เสริมการสร้างโกรทฮอร์โมน กระตุ้นการทำงานของสมองและกล้ามเนื้อ

 

ตัวอย่างการใช้กรดอะมิโนบางชนิดที่สำคัญในทางการแพทย์

มีการศึกษาการใช้อาร์จินีนร่วมกับไลซีนโดยการรับประทานอย่างละ 1,200 มก. ช่วยเพิ่มระดับโกรทฮอร์โมนขึ้นมากกว่า 4 เท่า เมื่อเทียบกับการรับประทานเพียงชนิดเดียวหรือเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทาน4

สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพรวมทั้งกล้ามเนื้อ มีการศึกษาเกี่ยวกับการรับประทานอาร์จินีนร่วมกับออร์นิทีนปริมาณ 2 กรัมอาร์จินีน และ1 กรัมออร์นิทีน พบว่าร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อวัดจากค่าความแข็งแรงและปริมาณกล้ามเนื้อ แต่มีของเสียที่กำจัดออกจากร่างกายทางปัสสาวะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทานกรดอะมิโนทั้ง 2 ชนิดนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าร่างกายได้ประโยชน์และไม่มีของเสียตกค้างจากกรดอะมิโนที่รับประทานเข้าไป4

สำหรับการศึกษาเรื่องโกรทฮอร์โมนในเด็ก พบว่าเด็กที่แก้ปัญหาเรื่องความสูงด้วยการเลือกฉีดโกรทฮอร์โมนเข้าไปโดยตรง ไม่เป็นที่ยอมรับในทางการแพทย์สำหรับประเทศไทย เนื่องจากมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนและพบภาวะผิดปกติทางการเจริญเติบโตได้ง่าย รวมทั้งมีข้อจำกัดในการฉีดยาหลายอย่าง ดังนั้นการรับประทานกรดอะมิโนบางชนิดที่ช่วยส่งเสริมให้ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนได้เองตามธรรมชาติ จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมากกว่า2,4

สำหรับคุณผู้ชายที่ต้องการดูแลเรื่องสมรรถภาพทางเพศ มีการรับประทานอาร์จินีนในขนาดตั้งแต่ 500-5,000 มิลลิกรัมต่อวัน พบว่าปริมาณอสุจิเพิ่มขึ้น และมีความรู้สึกทางเพศเพิ่มขึ้น โดยให้การศึกษาในช่วงเวลาต่อเนื่องกัน 6 สัปดาห์4,5 เป็นต้น

 

References:

 1. http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/biomolecule/chapter4_html
 2. Isidori A, Lo Monaco A, Cappa M. A study of growth hormone release in man after oral administration of amino acids. Curr Med Res Opinion. 1981;7:475.
 3. http://www.bio-corp.com/studies/growthc.html (1 of 7)7/18/2008
 4. Suminski RR, Robertson RJ, Goss FL, Arslanian S, Kang J, DaSilva S, Utter AC, Metz KF. Acute effect of amino acid ingestion and resistance exercise on plasma growth hormone concentration in young men. Int J Sport Nutr. 1997;7(1):48-60.
 5. สมบุญ เหลืองวัฒนกิจ นพ. ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ คลินิกสุขภาพเพศชาย ศูนย์ระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลกรุงเทพ