กรดอะมิโนคืออะไร สำคัญแค่ไหนสำหรับเด็กๆ?

เด็กๆ ต้องได้รับกรดอะมิโนจากโปรตีนเพราะอะไร? และพวกเขาจะต้องรับประทานอะไรถึงจะได้รับกรดอะมิโนอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อและการเติบโตอย่างสมบูรณ์?

 Mike Richter JerseyBrandon Lloyd Jersey cheap jerseys for sale

กรดอะมิโนคืออะไร (สำหรับเด็ก)

กรดอะมิโน (amino acid) คือหน่วยย่อยของโปรตีน ซึ่งโปรตีนในร่างกายจะประกอบไปด้วย กรดอะมิโน 20 ชนิด แบ่งได้เป็น 2 พวก คือ กรดอะมิโนไม่จำเป็น 12 ชนิดและกรดอะมิโนจำเป็น (ที่ร่างกายสังเคราะห์เองไม่ได้) 8 ชนิด
เมื่อเราทานโปรตีนเข้าไปร่างกายจะย่อยโปรตีนเหล่านั้นให้เป็นกรดอะมิโน ก่อนที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและนำไปใช้ประโยชน์ แต่หากกรดอะมิโนมีมากเกินไป ร่างกายก็จะขับออกมาทางเหงื่อหรือปัสสาวะจนหมด ด้วยเหตุนี้ร่างกายของเราจึงจำเป็นต้องได้รับโปรตีนที่มีคุณภาพสูงเพื่อเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นอยู่ตลอดเวลา และอาหารที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนก็คือ เนื้อสัตว์ ปลา นม เนย ไข่ ซึ่งอาหารเหล่านี้ เด็กๆ ควรได้รับประทานเป็นประจำ เพื่อให้ได้รับปริมาณของกรดอะมิโนจำเป็นอย่างพอเพียง และเพื่อไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อนั้นเอง